Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Fit & Shape/ Bari Gym

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen van Fit & Shape/ Bari Gym.

– Elk abonnement is strikt persoonlijk en onherroepelijk.

– Abonnementen bij Fit & Shape/ Bari Gym zijn na de abonnementsperiode maandelijks opzegbaar.

– Het opzegtermijn van alle abonnementen bedraagt 1 maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Opzeggen dient schriftelijk of per email te gebeuren.

– Opzeggen dient schriftelijk voorzien van handtekening ingeleverd te worden of per email. Via email is na het ontvangen van een bevestiging via email de opzegging geldig.

– Betaling van abonnementsgelden zal plaats vinden via automatische incasso.

– Door ondertekening van deze overeenkomst, machtig ik Fit & Shape/ BariGym, om het doorlopende maandelijks overeengekomen abonnementsbedrag van mijn opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Ik verplicht mijzelf ervoor te zorgen dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden. Indien dit niet het geval is ga ik ermee akkoord dat hiervoor administratiekosten van € 7,50 per poging in rekening wordt gebracht.

– Indien er toch een betalingsachterstand ontstaat is Fit & Shape/ Bari Gym gerechtigd om de achterstallige vordering, plus de resterende maanden van de abonnementsperiode, zonder dat verdere ingebrekesteling vereist is, ineens op te eisen.

– Fit & Shape/ Bari Gym behoudt zich het recht voor om lesrooster, tarieven en reglementen aan te passen.

– De tarieven van de abonnementen kunnen meestijgen met de inflatie van de jaarlijkse prijsindex (CBS).

– De directie van Fit & Shape/ Bari Gym houdt zich het recht voor om eenzijdig zonder opgaaf van reden toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen.

– In geval van zwangerschap dan wel ernstige en langdurende ziekte kan na overleg met de directie van Fit & Shape/ Bari Gym het abonnement maximaal 6 maanden worden doorgeschoven. Incassering van de maandelijkse termijnen blijft doorgaan tot het moment van terugkomst. Na terugkomst worden hele maanden met een maximum van 6 maanden doorgeschoven.

– Iedereen dient zich altijd aan de instructies van directie, instructeur en baliepersoneel te houden.

– Gebruik van een handdoek om toestellen en/of matjes te bedekken is verplicht.

– Voor en na een kickbokstraining, zaktraining of Yoga les is het dragen van slippers of ander schoeisel verplicht, i.v.m. hygiene mag er niet op blote voeten gelopen worden.

– Ter voorkoming van ongelukken is het gebruik van kauwgom tijdens de les niet toegestaan.

– Schoon schoeisel is verplicht. Buitenschoenen/ schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan i.v.m. hygiene en zwarte strepen op de vloer.

– Iedere deelnemer traint op eigen risico. Je verklaart je fit en gezond tot het volgen van onze lessen en trainingen. Fit & Shape / Bari Gym aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten.

– Fit & Shape/ Bari Gym is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of diefstal van eigendommen. Laat geld en/of waardevolle spullen nooit achter in de kleedkamer, gebruik een locker.

– Het is niet toegestaan een locker na sluitingstijd in gebruik te houden.

– In de sportzalen dient men verzorgde kleding te dragen.

– Telefoneren is in de sportruimten niet toegestaan.

– U dient zich voorafgaand aan ieder bezoek in te loggen bij de receptie bij Fit & Shape/ Bari Gym.

– Op erkende feestdagen kan Fit & Shape/ Bari Gym gesloten zijn of een aangepast rooster hanteren.

– In de maanden juli en augustus is het mogelijk dat er aangepaste openingstijden en een aangepast lesrooster gehanteerd wordt i.v.m. de zomervakantieperiode.

– Alle groepslessen gaan door met een minimale deelname van 4 personen.

– Het handelen in strijd met onze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapgeld.

 

Sportschool Fit & Shape/ Bari Gym | Vennestraat 10 2161 LE Lisse T +31(0) 252 412 270 l

E mail@fitenshape.nl W www.fitenshape.nl KvK: 56133839 BTW – nummer: NL002058028B68 Rabobank: 140.652.787 IBAN: NL53 RABO 01406527 87

alle groeplessen

wekelijks rooster.

MAANDAG

09.00 uur Bodyshape
09.30 uur Zaktraining
09.30 uur Synergy
18.00 uur Zaktraining
18.30 uur Xco
19.00 uur Synergy
19.00 uur Taekwondo
19.00 uur Boksen
19.30 uur Cycle
20.00 uur Kickboksen
20.30 uur Synergy

DINSDAG

09.00 uur Bodyshape
09.30 uur Synergy
10.00 uur Easyfit
18.00 uur Jeugd fitness
18.00 uur Zaktraining
18.30 uur Pump
19.00 uur
Kickboksen
19.30 uur Cycle
19.45 uur Synergy
20.00 uur Zaktraining

WOENSDAG

08.15 uur Synergy
09.00 uur Bodyshape
09.30 uur Synergy
10.00 uur Pilates
10.15 uur Zaktraining
15.30 uur Kickboksen 6 t/m 11 jaar
18.00 uur Kickboksen 12 t/m 16 jaar
19.00 uur Zaktraining
19.00 uur Xco
20.00 uur Yoga
20.00 uur Synergy
20.00 uur Power parcours
21.00 uur MMA

DONDERDAG

09.30 uur Synergy
17.30 uur Kickboksen 6 t/m 11 jaar
18.00 uur Jeugd fitness
18.30 uur Kickboksen 12 t/m 16 jaar
18.45 uur Xco
19.30 uur Kickboksen
19.30 uur Pump
20.00 uur Synergy
20.30 uur Zaktraining

VRIJDAG

07.15 uur Synergy
09.00 uur Xco
09.30 uur Synergy
10.00 uur Kickboksen
15.30 uur Kickboksen 6 t/m 11 jaar
19.00 uur MMA-Grappling
19.30 uur Synergy
19.30 uur Yoga

ZATERDAG

09.00 uur Xco
09.30 uur Synergy
09.30 uur Boksen
10.00 uur Cycle
10.30 uur Taekwondo
10.30 uur Kickbokswedstrijdtraining

ZONDAG

09.30 uur Synergy
10.00 uur Yoga-Pilates Fusion
10.30 uur Zaktraining
11.00 uur Synergy

Inschrijven bij bari gym.

Vul je gegevens in.

Inschrijven bij bari gym.

abonnementen & Tarieven

Uw contactgegevens
Kies Uw Abonnement